معرفی شهرستان :

 از شمال محدوداست به شهرستان دالاهو، ازشرق به شهرستان کرمانشاه و ازمغرب به شهرستان سرپل ذهاب  و ازجنوب و جنوب غربی به استان ایلام وشهرستان گیلانغرب

         مساحت شهرستان km 2109مربع باجمعیت 152243 نفر

         فاصله تا مرکز استان: 60 کیلومتر

         تعداد مراکز بهداشتی درمانی: 9

         تعدادخانه های بهداشت: 58

         تعداد پایگاه های بهداشتی: 6 

Ø        شهرستان اسلام آبادغرب

 

Ø        دارای دو بخش مرکزی و حمیل

Ø        هفت دهستان

Ø        _ حسن آباد

Ø        _ حومه شمالی

Ø        _ حومه جنوبی

Ø        _ شیان

Ø        { دربخش مرکزی }

Ø        _ هرسم

Ø        _ منصوری

Ø        _ حومه حمیل

Ø        { در بخش حمیل میباشد }

 

Ø        مجموعا دارای 126 دهیار

Ø        _ 80 نفر دربخش مرکزی

 

Ø        _ 46 نفر در بخش حمیل

bjftyhtd 

aks5

 

مسجد جامع شهرستان اسلام آباد غرب

ghfgh

srdfwe

 

  gnjh

 

سدمخزنی شیان

 

5487

 

  سد مخزنی شیان

 111

             تعداد بیمارستان جنرال: 1

          تعداد مرکز فوریتهای پزشکی: 3

  آتشکده میل میلگه ،بنای ساسانی فیروز آباد ،سراب شرف آباد و هرسم،شهر ایل منصوری،امام زاده حسن (ع)،امام زاده عباسعلی(ع) وامام زاده علی اکبر(ع)و ...نام برد. شهرستان اسلام آبادغرب

 و از لحاظ تاریخ تقسیمات کشوری و جمعیت دومین شهرستان استان محسوب میگردد. از جاذبه های تاریخی ،طبیعی ،ومذهبی میتوان به تپه چغا گاوانه،آتشکده شیان ،قلعه شیان،سراب شیان،

  شهرستان اسلام آباد غرب با وسعتی بالغ بر 2000کیلومتر مربع وجمعیتی حدود 153000هزار نفر نزدیک به 5/8درصد از وسعت وجمعیت استان را دارا میباشد

hc-eslamabad@kums.ac.ir                         ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب