جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳, ۰۹:۲۱
جستجو
 
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:

 

واحدهای ستادی اداری و مالی

 


در باره واحد امور اداری مرکز بهداشت شهرستان اسلام آباد غرب:

 

شرح وظایف واحد امور اداری و واحد های زیز مجموعه آن :

 

شرح وظایف رئیس اداره امور عمومی:

 

فعالیتهای جاری: حضور وغیاب پرسنل ستادی و کلیه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت،جرای کامل مراحل ارتقاشغلی پرستاران و پرسنل بهداشتی و درمانی

*بررسی و تعیین نیروهای موجود و بررسی چارت تشکیلاتی ،*اجرای دستور العمل های مربوط به طرح تکریم،*تمدید قرار داد مستخدمین پیمانی بر اساس ضوابط خاص،*تشکیل جلسات وتهیه صورت جلسه کمیته های اجرایی *تعیین اضافه کاری وماموریت پرسنل،*نظارت برامور دبیرخانه وبایگانی،نقلیه و واحدهای تحت نظارت امور عمومی،هماهنگ نمودن فعالیت واحد های تابع با بر نامه ها و هدفهای مورد نظر،همکاری با کلیه واحدهای ستادی

معرفی کارکنان:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی/تلفن

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست اداره امور عمو.می

45232426

 

شرح وظایف امور مالی و حسابداری:

فعالینهای  جاری : پرداخت حقوق ودستمزدکارکنان ، تنظیم اسناد مالی ، کنترل درآمد مراکز بهداشتی درمانی، تهیه و ارسال صورت حساب بیمه،پرداخت حقوق پزشکاتن و ماما طرح بیمه روستایی

معرفی کارکنان :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

علی اکبر   فرحناک

فوق دیپلم

مسئول حسابداری

5221595

2

حسابدار-رسیدگی اسناد

5221595

 3

شهین فلاح

لیسانس حسابداری

 حسابدار-دریافت و پرداخت

 5221595

3

علی     کریمی

دیپلم

حسابدار-درآمد

 5221595

 

شرح وظایف واحد انبارمرکزی و حسابدار امین اموال

فعالیتهای جاری : تنظیم درخواستهای خرید،حواله انبار، قبض انبار وتحویل اجناس خریداری شده توسط کارپردازها،صورت برداری از اموال- کنترل موجدی انبار و در صورت لزوم درخواست خرید لوازم

معرفی کارکنان :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

جهان بخش صفایی

سیکل

 کارپرداز

 

2

 5241190

3

 

 5241190

4

   

 

5

مهدی      شهبازی

لیسانس

حسابدار امین اموال

 5241190

 شرح وظایف واحد خدمات :

فعالیتهای جاری : حفظ و نگهداری از وسائط نقلیه و ساختمان اداری-

 

معرفی کارکنان :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

رضا   حیاتی

دیپلم

تکنسین برق(مسئول خدمات،روز مزد ثابت)

 

2

علی نجاد  عباسی

سیکل

تکنیسین تاسیسات(روز مزد ثابت)

 

3

 

4

     

 

5

خداداد محبعلی زاده

پنجم ابتدائی

نگهبان(قراردادکار معین)

 

6

     

 

7

عبدالکریم   نیازی

پنجم ابتدایی

نگهبان(قراردادکار معین)

 

8

     

 

9

     

 

10

 

11

مهدی    جنتی

سیکل

نامه رسان(کارگر شرکتی

 

12

 

 

 

شرح وظایف واحد دبیرخانه و بایگانی

فعالیتهای جاری : ثبت وارسال مراسلات اداری وبایگانی نامه هاوپرونده های پرسنلی ، تایپ نامه های اداری

معرفی کارکنان :

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

دبیر خانه و فاکس

 5233016

2

مهناز  کشاورزی

سیکل

ماشین نویس(رومزد ثابت)

فاکس 5233016

 

شرح وظایف واحد نقلیه:

فعالیتهای جاری : کنترل وسائل نقلیه سرویس دهی و تعمیرات، تامین خودرو جهت مراکز و پایگاهها

 

معرفی کارکنان:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پست الکترونیکی

1

 

2

 

 

3

حشمت         شهبازی

سیکل

راننده

 

4

 

 

 

5

 

6

 

 

 

7

علی             الهی

دیپلم

راننده(کارگرشرکتی)

 

8