مقالات

تاثیر نظام پیشنهاد ها بر بهره وری در دانشگاه

پریوش فیروز آبادی  ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

پیشنهاد، یک فرآیند فیزیولوژیک است که بوسیله آن یک فرد افکار، احساسات و رفتارهای فرد دیگر را

تحت هدایت و راهنمایی خود قرار می دهد. اولین بار در قرن نوزدهم ویلیام جیمز از کلمه برای انتقال ایده یک فرد به Suggestion و Suggest فرد دیگر استفاده کرد(آنونیموس،2013). نظام پیشنهادات کارکنان عبارت است از پیشنهادات ساختاری کارکنان که منجر به ارتقاء سازمان ها می شود و قادر است یک مشکل بالقوه را به یک راه حل و یا یک فرصت را به یک تغییر در تحول مؤثر ارتباط بدهد(آنونیموس،2013). نظام پیشنهادات کارکنان، یک نظام همفکری و هم اندیشی است که در قالب پیشنهادها و ایده ها به حل مشکل و ارتقا بهره وری سازمانی می پردازد(خدایی فرد،1392). استقرار نظام پیشنهادات کارکنان در سازمان ها را می توان به پیوند یک عضو جدید به بدن انسان تشبیه کرد که نیازمند آزمایشها و سنجش های قبلی است. لذا راه اندازی این نظام نیازمند میزان آمادگی سازمان از نظر فراهم آوری عواملی است که می توانند در موفقیت نظام پیشنهادات کارکنان در سازمان ها تاثیر گذار باشد(بوناچ،2000 و زمانی،1385).

در راستای بهره وری وجود ساختار سازمانی مناسب، روشهای اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. مشارکت کارکنان در امور و تلاشهای هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می تواند بر میزان بهره وری و تعمیر برای بهبود بهره وری بویژه در یک محیط متلاطم و توأم با ناامنی تأثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می دهد.لذا با توجه به مطالب پیشگفت هدف پژوهش حاضر، حاضر اثر نظام پیشنهادات بر بهره وری ستاد دانشگاه علوم پزشکی می باشد(خدایی فرد،1392).

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

آنچه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در حقیقت به عنوان فلسفه به کارگیری آن مطرح است، افزایش توان سازمان در راستهای متغیر مصرف کنندگان خدمات یا محصولات از طریق ارج نهادن به فضایل و توانائی های انسان و همسو کردن اهداف کارکنان با هدفهای سازمان و در نهایت استفاده صحیح از تجربه، اندیشه، آرا و عقاید آنها در هر رده شغلی و بخش سازمانی است. مشارکت یک مفهوم تاریخی است که ریشه در اداره امور عمومی و افکار مذهبی دارد. به عنوان مثال، مشارکت بر مبنای مشورت در اسلام تحت عنوان «شورا» مورد توجه قرار گرفته است. قرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند در اموری که نیاز به تحقیق و تفحص دارند بر مبنای مشورت به تصمیم گیری بپردازند. مدیریت مشارکتی علیرغم قدمت تاریخی خود، بعد از انقلاب صنعتی به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت. نظام مدیریت مشارکتی یکی از نظام های مدیریتی پویاست که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی سازمان ایفا می کند. نظام پیشنهادها ، کارکنان بعنوان یک ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی، نظام همکاری فکری و عملی کلیه اعضای یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن است. در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روشهای حل مسائل و ارتقاء بهره وری فعالانه اندیشه کرده و حاصل آنرا در قالب طرحها و پیشنهادها به سازمان ارائه می کنند و بدین طریق، یک نظام همفکری و هم اندیشی برای رسیدن به اهداف سازمان بوجود می آید. این نظام که مبتنی بر اصل انسان مداری است، برای افکار و خلاقیت های کلیه اعضای سازمان ارزش قائل است و به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد مدیریتی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی آزمونهای موفق خود را گذرانیده است. نظام پیشنهادها از دهه 1950 در شرکتهای تولیدی- خدماتی کشور ژاپن به کار گرفته شد و سپس از سوی شرکتهای دیگر کشورهای جهان پذیرفته و معمول گردید. این نظام از دهه 1360 در شماری از شرکتهای صنعتی کشور ایران نیز به اجرا گذاشته شد و با توجه به کامیابی هایی که در این گروه از شرکتها بدست آمده، مورد استقبال دیگر شرکتها و سازمانهای صنعتی، تولیدی و خدماتی قرار گرفته است) پورتال نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها،1388)

اهداف تحقیق

با توجه به دگرگونی ها و نو آوری های بی حد و حصر که در جهان با آن مواجه هستیم سازمان های موفق تدابیر خاصی را برای استفاده از کلیه ظرفیت های  کارکنان خود اتخاذ کرده اند،در جهان امروز توجه به نیروی انسانی به عنوان محور تحول و عنصر اساسی هر سازمان که متأثر از اطلاعات و ارتباطات عمل می کند بیش از حد محسوس است. و اندیشه توانمد کردن،بر انگیختن و مشارکت این عوامل یکی از برنامه های راهبردی و حیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می شود.همچنان که پیتر دراکر بهره وری کارکنان فرهیخته را مهم ترین چالش مدیریتی در قرن بیست و یکم می داند.(رضایی،1382).بنابراین نیروی انسانی است که بهره وری سایر عوامل تولید را در سازمان باعث می شود و موتور محرکه ی بهره وری در یک سازمان است.

دانشگاه ها به عنوان نظام آموزش عالی در فرایند توسعه یک کشور به عنوان مراکزی هستند که نیروی انسانی کارآمد و شایسته و دارای مهارت را به منظور پاسخ گویی به نیازها ی واقعی در زمینه گوناگون تربیت و آماده می کند.بنابراین با توجه به نقش دانشگاهها و حساسیت مردم نسبت به عملکرد این نهاد باید در هر دو بعد کمی و کیفی به صورت متعادل رشد کند.به این دلیل توجه به نیروی بهره وری این سازمان جهت در جهت پاسخ به نیازهای جامعه باید اهمیت بالایی داشته باشد.

 


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.