معرفی شهرستان اسلام آباد غرب :

 از غرب محدوداست به شهرستان دالاهو، ازشرق به استان ایلام و لرستان وشمال و شرق به شهرستان کرمانشاه  و ازجنوب و جنوب غربی به استان ایلام وشهرستان گیلانغرب

         مساحت شهرستان km 2109مربع باجمعیت 142545نفر

         فاصله تا مرکز استان: 60 کیلومتر

          تعداد بیمارستان جنرال: 1

             تعداد مرکز فوریتهای پزشکی: 3


         تعداد مراکز بهداشتی درمانی: 9

         تعدادخانه های بهداشت: 58

         تعداد پایگاه های بهداشتی: 8

Ø        شهرستان اسلام آبادغرب

Ø        دارای دو بخش مرکزی و حمیل

Ø        هفت دهستان

Ø        _ حسن آباد

Ø        _ حومه شمالی

Ø        _ حومه جنوبی

Ø        _ شیان

Ø        { دربخش مرکزی }

Ø        _ هرسم

Ø        _ منصوری

Ø        _ حومه حمیل

Ø        { در بخش حمیل میباشد }

Ø        مجموعا دارای 126 دهیار

Ø        _ 80 نفر دربخش مرکزی

Ø        _ 46 نفر در بخش حمیل

 

جاذبه های فرهنگی و توریستی شهرستان اسلام آباد غرب 

 

مسجد جامع شهرستان اسلام آباد غرب

ghfgh

 

  

 

سدمخزنی شیان

 

5487

 

 سد مخزنی شیان

 111

 

 

 

 

آتشکده دهستان قلعه شیان و میل میلگه ،تپه چغاگاوانه ، بنای ساسانی فیروز آباد ،سراب شرف آباد و هرسم،سراب شیان،امام زاده حسن (ع)،امام زاده عباسعلی(ع) وامام زاده علی اکبر(ع)و ...نام برد. شهرستان اسلام آبادغرب

 و از لحاظ تاریخ تقسیمات کشوری و جمعیت؛ دومین شهرستان استان محسوب میگردد. همچنین جنگلهای طبیعی بلوط از چهار طرف چهره زیبایی به این شهر بخشیده است.

  

hc-eslamabad@kums.ac.ir                         ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب