معرفی شهرستان اسلام آباد غرب :

 از غرب محدوداست به شهرستان دالاهو، ازشرق به استان ایلام و لرستان وشمال و شرق به شهرستان کرمانشاه  و ازجنوب و جنوب غربی به استان ایلام وشهرستان گیلانغرب

         مساحت شهرستان km 2109مربع باجمعیت 142545نفر

         فاصله تا مرکز استان: 60 کیلومتر

          تعداد بیمارستان جنرال: 1

             تعداد مرکز فوریتهای پزشکی: 3


         تعداد مراکز بهداشتی درمانی: 9

         تعدادخانه های بهداشت: 58

         تعداد پایگاه های بهداشتی: 8

Ø        شهرستان اسلام آبادغرب

Ø        دارای دو بخش مرکزی و حمیل

Ø        هفت دهستان

Ø        _ حسن آباد

Ø        _ حومه شمالی

Ø        _ حومه جنوبی

Ø        _ شیان

Ø        { دربخش مرکزی }

Ø        _ هرسم

Ø        _ منصوری

Ø        _ حومه حمیل

Ø        { در بخش حمیل میباشد }

Ø        مجموعا دارای 126 دهیار

Ø        _ 80 نفر دربخش مرکزی

Ø        _ 46 نفر در بخش حمیل

 

جاذبه های فرهنگی و توریستی شهرستان اسلام آباد غرب 

 

مسجد جامع شهرستان اسلام آباد غرب

ghfgh

 

  

 

سدمخزنی شیان

 

5487

 

 سد مخزنی شیان

 111

 

 آتشکده میل میلگه ،بنای ساسانی فیروز آباد ،سراب شرف آباد و هرسم،شهر ایل منصوری،امام زاده حسن (ع)،امام زاده عباسعلی(ع) وامام زاده علی اکبر(ع)و ...نام برد. شهرستان اسلام آبادغرب

 و از لحاظ تاریخ تقسیمات کشوری و جمعیت دومین شهرستان استان محسوب میگردد. از جاذبه های تاریخی ،طبیعی ،ومذهبی میتوان به تپه چغا گاوانه،آتشکده شیان ،قلعه شیان،سراب شیان، می باشد.همچنین جنگلهای طبیعی بلوط از چهار طرف چهره زیبایی به این شهر بخشیده است.

  

hc-eslamabad@kums.ac.ir                         ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام اباد غرب