فهرست اسامی کتاب یا جزوه های تخصصی موجود

 

در واحد آموزش سلامت شهرستان اسلام آبادغرب - پایان پاییـز

1389

ردیف عنوان کتاب / جزوه ناشر / گردآورنده نوبت چاپ سال چاپ
1 واژه نامه ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دوم 1380
2 تحقیق در ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  اول 1380
3 ارتقای سلامت ( تاریخچه- مبانی- رویکردها-راهکارها ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قم اول 1384
4 مجموعه مقالات اولین همایش پیشگیری از اعتیاد استان کرمانشاه دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان کرمانشاه اول 1378
5 خلاصه مقالات دومین دومین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری گروه آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اول 1380
6 مراقبتهای بهداشتی سالمندان (کتابچه ای برای بهورزان) انتشارات منطقه ای سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت اول 1376
7 مهارت های ارتباط بین فردی (دربهداشت باروری و تنظیم خانواده) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  اول 1378
8 آیین تندرستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  پنجم 1385
9 بهداشت برای همه و مراقبتهای بهداشتی اولیه در قرن های 20 و 21 انتشارات تندیس اول 1381
10 ارتقای بهداشت در مدارس وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش  اول 1380
11 آموزش بهداشت در مدارس راهنمایی انتشارات طاق بستان - کرمانشاه اول 1383
12 آموزش بهداشت ارتباطات و تکنولوژی آموزشی دکتر باقیانی مقدم- دکتر مظلومی- دکتر شریفی راد دوم 1387
13 مقدمات تکنولوژی آموزشی نشر آییژ - دکتر محمد احدیان هفتم 1386
14 اصول و مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت انتشارات سماط - محسن صفاری - دکتر شجاعی زاده اول 1387
15 روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت نشر سالمی- دکتر عابدسعیدی - صدیقه علی اکبری اول 1381
16 روش ها و فنون تدریس وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش - یوسف رضا چگینی اول 1381
17 نظارت و ارزشیابی آموزشی وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش- یوسف رضا چگینی  اول 1381
18 تکنولوژی آموزشی وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش- یوسف رضا چگینی  اول 1381
19 اصول و مفاهیم آموزش و ارتقای سلامت دکتر محسن شمس   1387
20 راهنمای تکمیل فرمهای ارزشیابی رسانه ها معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   1387
21 راهنمای آموزشی تربیت مربی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دکتر فرساد   1385
22 نیازسنجی در برنامه های آموزش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    1383
23 سازماندهی کارگاه آموزشی اداره کل ارتباطات و آموزش سلامت   1378
24 خودآموز کارگاه مقدماتی ارتقای کیفیت کمیته کشوری ارتقای سلامت- دکتر ابوالفتح لامعی   1378
25 راهنمای آموزشی برنامه بسیجی الگوی زندگی سالم وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش    1385
26 تغذیه سالم برای تندرستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  اول 1388
27 راهنمای توانمندسازی شهروندان و محلات شهر برای ارتقای سلامت مهر راوش- به سفارش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سوم 1388
28 متخصصین سلامت و دخانیات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اول 1388
29 برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقای سلامت مهر راوش- به سفارش شورای سیاستگذاری جامعه ایمن شهر تهران اول 1389
30 برقراری ارتباط استراتژیک برای سلامت و ایمنی مهر راوش- به سفارش شورای سیاستگذاری جامعه ایمن شهر تهران اول 1388

 

 عنوان CD های   آموزشی موجود   در   واحد   آموزش   سلامت اسلام آبادغرب - پایان پاییز 1389

ردیف عنوان CD آموزشی
1 دستورالعمل فنی برنامه های آموزش سلامت
2 آموزش سلامت مبتنی بر نظریه و الگوهای تغییر رفتار
3 هفته سلامت - سال 1386
4 هفته سلامت - سال 1387
5 بسیجی الگوی زندگی سالم
6 برقراری ارتباط و آموزش بسیج
7 پیشگیری از اعتیاد (1)
8 پیشگیری از اعتیاد (2)
9 مبارزه با ایدز
10 بهداشت دهان و دندان
11 مبارزه با بیماریهای واگیر
12 پیشگیری از حوادث (1)
13 پیشگیری از حوادث (2)
14 مبارزه با بیماری تالاسمی
15 بیماریهای شایع سالمندی ( ویژه پزشک)
16 بهداشت خانواده، جمعیت، تغذیه
17 تغذیه با شیر مادر
18 تغذیه و سلامت کودکان
19 بهداشت حجاج
20 بهداشت محیط 
21 بهداشت مدارس (1)
22 بهداشت مدارس (2)
23 حرکات ورزشی پشت میز کار
24 کارگاه مدیریت بحران
25 آنفلوانزای نوع A (H1N1
26 هفتـــــــه سلامت
27 اصول امداد، کمکهای اولیه واحیاء

فهرست   عناوین   پوسترهای   موجود   در   واحد   آموزش سلامت   اسلام آباد غرب - پایان پاییز 1389
ردیف عنوان یا موضوع پوستر
1 رفتارهای غیر بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی
2 نکات بهداشتی قابل توجه در رستوران ها و اغذیه فروشی ها
3 اصول سالم سازی میوه و سبزیجات
4 نظارت بر عرضه مواد غذایی با استفاده از HACCP
5 تجهیز به وسایل ایمنی بهداشت
6 سلامت و تغییرات آب و هوایی - هفته سلامت 1387 
7  ده کلید طلایی سلامت دانش آموزان
8 سلامت زنان محور سلامت خانواده
9 مشاوره صحیح در تنظیــــم خانواده
10 سلامت فرزند معهم است، دختر یا پسر فرقی ندارد
11 علایم خطر بیماریهای کودکان کم سن
12 سلامت در حوادث و بلایا - شعار هفته سلامت 1388
13 کمبود آهن و کم خونی فقر آهن
14 شبکه داوطلبان سلامت بسجی الگوی زندگی سالم
15 داوطلب سلامت ، قلب توسعه
16 مواظب باش، پرندگان برای بازی نیستند
17 از پرندگان خود مراقبت کنید
18 آنفلوانزای پرندگان
19 فلج شــــــــــل حاد
20 پیش بسوی جامعه ای مناسب برای همه سنین
21 روز جهانی سالمندان
22 نمک تصفیه شده ید دار
23 سلامت روان - 1385
24 مننـــــــــــژیت
25 آنفلوانزای نوع (H1N1) 
26 روز جهانی ایدز - 1388
27 اشتباهات دارویی خط ناخوانا
28 روز جهانی هاری - 2008
29 ترس از ســـــــرطان . . . 
30 سرطان قابل پیشگیری است
31 آیا می دانید؟ ( سرطانها . . . )

 

فهرست پمفلت های موجود در واحد آموزش سلامت اسلام

 

آبادغرب - پایان پاییـز 1389

 

 

ردیف عنـــــوان ردیف عنـــــوان
1 اصول بهداشت فردی برای پیشگیری از آنفلوانزای A 21 بوتولیســــــــــــــــم چیست؟
2 روشهای پیشگیری و کنترل سیلیکوزیس 22 هپاتیت B (پیک بهداشت 4)
3 توصیه های ایمنی در خیاطی 23 بهداشت دهان و دندان (پیک بهداشت6)
4 رایانه، سلامت و فاکتورهای انسانی 24 اعتیاد و راههای پیشگیری آن (پیک9)
5 شوینده ها، پاک کننده ها و خطرات آن 25 مشکلات تغذیه ای سالمندان (پیک 10)
6 روش های استفاده صحیح از وایتکس 26 آیا می دانید:چرا بهداشت دهان و دندان ...
7 آنفلوانزای پرندگان 27 توصیه های بهداشتی در هنگام سفر
8 وبا ( ویژه کارکنان بهداشتی ) 28 بهداشت روان در بلایای طبیعی
9 وبا، بهداشت فردی را جدی بگیریم 29 ایدز- دسترسی به آموزش، پیشگیری، مراقبت و درمان
10 اعتیاد ( سوء مصرف مواد ) 30 آیا می دانید که: ایدز- توصیه های غذایی برای سلامتی
11 سیگار، مضرات و روش های ترک 31 مراقبت های پیش از بارداری
12 آثار مهم بهداشتی استعمال دخانیات 32 توصیه های تغذیه ای در چاقی و لاغری
13 آیا می دانید که استعمال دخانیات . . .  33 توصیه های کاربردی برای کنترل اضافه وزن
14 وسوسه ها بسیارند 34 تغذیه در شرایط بحران و غیر مترقبه
15 همین امروز همین حالا ترکش کنید 35 میان وعده کودکان
16  تب مالت 36 اصول تهیه و نگهداری مواد غذایی
17 برگهای سبز سلامت ( ویژه دبستان ) 37 سلامت و شهرنشینی
18 سالم پیرشدن چیز دیگری است 38 گرد و غبار و اثرات آن
19 عوارض ناشی از مصرف بی رویه کالای آرایشی و بهداشتی 39 گرد و غبار و آلودگی هوا- حفاظت محیط زیست
20 طبقه بندی و نحوه استفاده از کرمها 40  پمفلت ایدز