آب 
- نظارت بر وضعیت بهداشتی منابع آب شهری و روستایی
-
کلر سنجی آب شرب شهری وروستایی
-
انجام نمو نه برداری و آزمون های میکروبی آب شهری و روستایی
-
نظارت بر خطوط انتقال و توزیع در شبکه های آب شرب شهری و روستایی
-
برگزاری جلسات بین بخشی با شرکت های آب وفاضلاب شهری و روستایی
-
تجهیز آزمایشگاه ه آب شهر ستان
-
انجام نمونه بردا ری های شیمیایی و فلزات سنگین از منابع آب شهری وروستایی
* تامین آب شرب در شهر اسلام آبادغرب
vfgf
- بیش از 50 درصد از سراب شرف آباد
- مابقی از چاههای شماره منطقه شهرستانی _ ولیعصر _ بدره ای و برف آباد
* مخازن ذخیره آب
                                                          -     مخزن ذخیره سراب شرف آباد
-          مخزن ذخیره شهرستانی
 
-          مخزن ذخیره بدره ای
 
·          سالمسازی آب توسط سه دستگاه کلریناتور گازی انجام میشود
 
·          تامین آب در روستاهای تابعه شهرستان اسلام آبادغرب
sssaq
محیط
از مجموع 157 روستای دارای سکنه 150 روستا دارای شبکه لوله کشی میباشند که آب از چاهها و چشمه های بهسازی شده استحصال میگردد.
تعداد مخازن ذخیره آب روستائی                              44 مخزن
تعداد مخازنی که دارای کلریناتور گازی هستند            31 مخزن
تعداد مخازنی که بصورت دستی کلرزنی میشوند       2 1 مخزن
·          روستاهای فاقد آب لوله کشی 7 روستا:
چشمه ولگه
چشمه کبود منصوری
دوار درمیان
گمالگیر
میلگه سیاه سیاه (غلام)
میلگه کرمعلی
میلگه باباخان
 
 فاضلاب  

تعریففاضلاب:
به هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و مصرف شود و به هردلیلی کیفیت خود را برای آن مصرف خاص از دست بدهد اطلاق می شود .
آلوده کنندگی فاضلاب:
به عنوان مثال فاضلابهای خانگیمعمولا محتوی یک درصد ناخالصی هستند و این مقدار شامل عوامل آلوده کننده مختلفی استکه در صورت تخلیه در محیط زیست می تواند ضمن انتشار وشیوع انواع بیماری ها ،خسارتهای جبران ناپذیری در محیط زیست ایجاد نماید .
آلاینده های فاضلاب عواملذیل می تواند باشد :
1- میکرو ارگانیسم ها
2 -  مواد آلی ( محلول و غیر محلول)
3 - مواد معدنی محلول
4 -   مواد روغنی شناور
 5 - مواد معلق و کلوئیدها
 6 - مواد رادیواکتیو
انواع فاضلاب ها:
فاضلاب ها بنا به مبدأ تولید به گروههای ذیل تقسیم میشوند :
 1 -  فاضلاب های خانگی
2 -  فاضلاب های صنعتی
3 -  فاضلاب های سطحی
 4 -  فاضلابهای کشاورزی


بوی فاضلاب:
بوی فاضلابخانگی معمولا از گازهای حاصل از تجزیه مواد آلی یا مواد افزوده شده به فاضلاب ناشیمی شود . بوی فاضلاب تازه بوی مشخص و تا حدی ناخوشایند است اما بوی فاضلاب کهنه دراثر تجزیه غیرهوازی دارای بوی عفونی و بوی هیدروژن سولفید و خیلی نا خوشایند میباشد شبیه به بوی زهم ماهی ، لاشه گندیده ، کلم گندیده و تخم مرغ گندیده .
اصول کلی تصفیه فاضلاب:
بطورکلی اهداف تصفیهفاضلاب عبارتند از : جداسازی مواد معلق و شناور ، حذف موادآلی قابل تجزیه بیولوژیکی، حذف میکرو ارگانیزم های بیماری زا ، حذف انگل وتخم انگلها ، جداسازی سموم و فلزاتسنگین و غیره .
انواع مکانیسم های تصفیه:
تصفیه فاضلاب به دو گونه صورت می گیرد :
1 -  تصفیه طبیعی
2 - تصفیه غیرطبیعی

 
 آزمایشگاه بهداشت آب:  

معرفیآزمایشگاه آب

آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بهداشت شهرستان اسلام آباد هم زمانبا استقرار گروه بهداشت محیط در محل ساختمان مرکز بهداشتی درمانی شماره یک فعالیت داشت و در سال 1374 که به مرکزبهداشت شهرستان  انتقال یافت. آزمایشگاه آب از زمان تاسیس تا به امروز خدماتارزنده ای را در سیستم بهداشتی در راستای اهداف ارتقای سلامت جامعه انجام داده است.

آزمایشهای میکروبی

آزمایشگاه آب آشامیدنی این مرکز طبق جدول زمانبندی شده آب اشامیدنی 157 روستای تحت پوشش با جمعیتی بالغ بر 58000 نفرو همچنین شهر اسلام آباد با جمعیتی بالغ بر 94000 نفررا مورد آزمایش میکروبی قرار می دهد و نتایج آزمایشات به صورت ماهیانه در پایان ماه به مرکز بهداشت استان ارسال می گردد.لازم به ذکر است علاوه بر برنامه روتین نمونه گیر ی اب شهر و روستاهای تحت پوشش از مراکز نظامی و کارخانه های تهیه مواد غذای و استخر های شنا و مرغداریهای منطقه تحت پوشش نیز نمونه گیری آب بعمل آمده و مورد آزمایش میکروبی قرار خواهد گرفت.