تماس با گروه بهداشت محیط شهرستان اسلام آباد غرب

 

ردیف

پل ارتباطی

شماره/ آدرس

1

تلفن واحد بهداشت محیط شهرستان اسلام آباد غرب

08325232810 ساعت 8-14 و15-18

2

فکس(دبیرخانه)

08325233016

3

کدپستی

83137-67617

4

آدرس

اسلام آباد غرب- خیابان راه کربلا- مرکز بهداشت ولیعصرعج