واحد سلامت خانواده شهرستان اسلام آبادغرب:
 
 
 
کد شهرستان :                                       0832
 
شماره های تماس :                           5232426 تماس مستقیم
                                                  5232427
                                                  5232810
 
شماره فکس مرکز بهداشت :          08325233016
 
فعلا برقراری ارتباط اینترنتی امکان پذیر نمی باشد.