بسم الله الرحمن الرحیم  

ریاست شبکه 1

گروه طرح و توسعه شبکه ها
 
آشنایی با گروه
 تاریخچه :
در دهه 1350 و قبل از آن برای کنترل بیماریهای واگیردار ، گروههای سیار جهت انجام اموری همانند واکسیناسیون ، مبارزه با مالاریا ، مبارزه با سل و ..... به نقاط مختلف اعزام و ارائه خدمت می نمودند . از سال 1319 طرح تربیت بهدار در مشهد ( در سال 1325 در اصفهان و شیراز )، در سال 1343 طرح سپاه بهداشت ، در سال 1351 طرح آذربایجان غربی ، و در بعضی از استان های دیگر هم طرحهایی برای خدمات رسانی مناسب اجرا و ارزشیابی گردید . در نهایت از سال 1363 طرح توسعه شبکه های بهداشتی درمانی در سراسر کشور ( در هر استان یک شهرستان ) به اجرا گذاشته شد و در سال های بعد به تدریج بقیه شهرستان ها هم تعمیم داده شد .از همان سال این طرح در استان کرمانشاه شروع گردید که در نهایت در پایان سال 1388 ، تعداد 58 خانه بهداشت و 5 مرکز بهداشتی درمانی روستایی ، 4 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستای  و 6 پایگاه بهداشت شهری ارائه خدمت به جمعیت تحت پوشش را به عهده دارند.
 
رسالت و اهداف
سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار درهر جامعه ای است و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به منظور دست یابی به هدف فوق در قالب استقرار شبکه های بهداشتی - درمانی از سال 1364 این رسالت را به عهده گرفته است و طی سالهای گذشته گامهای موثر و اساسی در این راستا برداشته است و هماهنگ با گروه طرح و توسعه شبکه ها با هدف ارتقاء سطح سلامتی مردم ، ارائه خدمت می نماید.
 
وظایف
1-راه اندازی و تجهیز واحد های بهداشتی درمانی واحد های تابعه
2- تعیین محل زمین و پیشنهاد احداث ساختمان واحد های بهداشتی درمانی
3- اصلاح ، ایجاد و توسعه واحد های بهداشتی درمانی
4- پیشنهاد ایجاد و اصلاح تشکیلات سازمانی نیروی انسانی واحد های بهداشتی درمانی
5- تامین و توزیع نیروی انسانی و جذب نیرو های مشمول طرح و پیام آوران بهداشت و نظارت به نحوه خدمت آنان
6- انجام امور مربوط به نقل و انتقال – ماموریت آموزشی و ماموریت بدون دریافت فوق العاده شغل کارکنان
7- تهیه بانک اطلاعات جامع کامپیوتری واحد های بهداشتی درمانی طبق طرح و فعال و بهره برداری و ارسال به وزارت متبوع ومعاونت محتر م بهداشتی استان
8- نظارت بر چگونگی فعالیت واحد های بهداشتی درمانی
9- انجام امور مربوط به پذیرش و آموزش و استخدام دانش آموزان بهورزی و باز آموزی شاغلین بهورزی
10- انجام امور مربوط به جذب و آموزش و نحوه فعالیت رابطین بهداشتی
11- ارتقاء دانش و عملکرد بهورزان از طریق آزمون و پایش و باز آموزی سالیانه
12-توزیع فصلنامه بهورز به مراکز وخانه های بهداشت و.... به منظور آگاهی و اطلاع رسانی و افزایش دانش بهداشتی و تهیه عکس ، مقاله و مطالب علمی برای دفتر فصلنامه بهورز.
13- تشکیل شورای بهورزی شهرستان
14- ارتقاء سطح مدرک تحصیلی بهورزان از طریق اختصاص 5/43 واحد درسی بهورزی به افراد شایسته به منظور کسب مدرک تحصیلی دیپلم کار و دانش .
15- انتخاب و معرفی بهورزان نمونه در روز بهورز به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در آنان.
16- جذب ،توزیع ونظارت در اجرای طرح برنامه پزشک خانواده
17-انتخاب و معرفی مربیان و رابطین بهداشت نمونه در روز جهانی داوطلب به منظور تشویق و ایجاد انگیزه آنان بزرگداشت روز جهانی داوطلب ( 14 آذر ماه )
 
پرسنل گروه طرح و توسعه شبکه ها:
 
 

ردیف

 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
مدرک تحصیلی
 
1
 
کیومرث خدایاری
 
مسئول طرح و توسعه شبکه ها شهرستان اسلام اباد
 
 لیسانس بهداشت عمومی
 
2
 
                       
 
کارشناس جلب مشارکتهای مردمی