شرح و وظایف و فعالیتهای واحد بیماریهای شهرستان اسلام آباد غرب
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها بعنوان یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت می باشد که مسئولیت پیشگیری و مراقبت از بیماریها در سطح شهرستان را عهده دار می باشد .در بخش ذیل قسمتی از وظایف و فعالیتهای این واحد جهت نیل به هدف فوق آمده است :
1-  انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه اجرائی
2-پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیر واگیر منطقه با توجه به اولویت آنها و پیشنهاد آنها به سطوح بالاتر
3-دریافت گزارش ،ارسال گزارش ،پیگیری و بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای مشمول گزارش تلفنی (فوری) و کتبی(غیرفوری)
4 -جمع آوری ثبت، تجزیه و تحلیلی اپیدمیولوژیکی و گزارش دهی آمار و اطلاعات که به صورت هفتگی، ماهانه، سه ماهه،شش ماهه و سالانه از مراکز تابعه به این واحد ارسال می گردد.
5- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت با دیگر واحدهای ستادی با توجه به اولویت های آموزشی
6-همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بمنظور بررسی فعالیت واحدهای مذکور در زمینه مبارزه با بیماریها
7-  نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه (بیماریابی، نمونه برداری، مبارزه با ناقلین واکسیناسیون و امور قرنطینه، آزمایش نمونه ها، مبارزه با کنترل اپیدمی ها، درمان بیماریها و غیره)
8-همکاری و هماهنگی با سایر ادارات شهرستان به منظور اقدامات پیشگیری و مراقبت بیماریها
        9- شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
10- پاسخ شفاهی و تلفنی به سؤالات مردم در خصوص بیماریها
11- تأمین، نگهداری و توزیع واکسن مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی طبق شرایط استاندارد رعایت زنجیره سرما
12- برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت نسبت به اصول مراقبت و پیشگیری از بیماریها از طریق برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی
13- مشاوره ویژه و ارجاع جهت انجام آزمایشات تکمیلی و تشخیص پیش از تولد جهت زوجین ناقل تالاسمی
14-مشارکت در انجام طرحهای مرتبط ملی و منطقه ای
 

منابع علمی و دستورالعملهای بیماریهای واگیر

جهت دریافت دستورالعملها و منابع آموزشی بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید .
دانلود کتاب جدید ایمنسازی چاپ هشتم
پروتکل کشوری درمان بیماری وبا 
پمفلت مراقبت سندرمیک بیماریها
دستورالعمل مراقبت بیماری فاسیولازیس
راهنمای کشوری نظام مراقبت بیماریهای منتقله آب و غذا    قسمت اول      قسمت دوم         قسمت سوم 
راهنمای کشوری نظام مراقبت بوتولیسم
راهنمای مهار همه گیری های شیگلا
طغیان بیماریهای منتقله غذایی
مراقبت بیماری وبا در مراسم اربعین حسینی 
 دانلود راهنمای کشوری سل
  دانلود راهنمای کشوری حذف جذام
    دانلود پمفلت ایدز وتراکت و  پیامهای بهداشتی مربوطه
راهنمای برنامه کشوری مراقبت هپاتیت ب 
پیامهای بهداشتی پیشگیری از هپاتیت ب 
بسته آموزشی هپاتیت ب 
بیماری مالاریا و راههای کنترل آن
راهنمای کشوری مراقبت بیماری دیفتری 
کنترل و پیشگیری از عفونت در بیماریهای تنفسی حاد دارای قابلیت همه گیری یا جهان گیری در مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی 
راهنمای سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی 
راهنمای کشوری مراقبت بیماری سرخک ( مرحله حذف ) 
مبانی سلامت واکسن 
راهنمای کشوری مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمن سازی
دستورالعمل نمونه گیری و ارسال نمونه دیفتری 
دستورالعمل نحوه نمونه گیری صحیح از بیماران مشکوک به سیاه سرفه 
دستورالعمل اجرائی مراقبت بیماریهای واگیر در زائرین
دستورالعمل کشوری فلج اطفال  
دستورالعمل کشوری بیماری دنگ
دستورالعمل کشوری بیماری لیشمانیوز احشایی
راهنمای کشوری بیماری سالک
راهنمای کشوری مبارزه با تب خونریزی دهنده
راهنمای کشوری مبارزه با بروسلوز 
پیشگیری از هاری به زبان ساده 
بسته آموزشی پیشگیری از تب مالت مدل shep