واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها :
 واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها بعنوان یکی از واحدهای تخصصی مرکز بهداشت می باشد که مسئولیت پیشگیری و مراقبت از بیماریها در سطح شهرستان را عهده دار می باشد و در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، زمانی و بخصوص بار بیماری ( Burden of Disease )  و عوامل موثر بر آن بررسی و مطالعه نموده ، تا بتواند بعنوان عضوی از پیکر مرکز بهداشت ، هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و بخشهای موثر با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.

 شرح وظایف و فعالیتهای واحد بماریهای شهرستان اسلام آباد غرب:
 
در بخش ذیل قسمتی از وظایف و فعالیتهای این واحد جهت نیل به هدف فوق آمده است :
 
1-   انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه اجرائی
2-  پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیر واگیر منطقه با توجه به اولویت آنها و پیشنهاد آنها به سطوح بالاتر
3-  دریافت و ارسال گزارش ،پیگیری و بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای مشمول گزارش تلفنی (فوری) و کتبی(غیرفوری)
4 -جمع آوری ، ثبت ، تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیک و گزارش دهی آمار و اطلاعات که به صورت هفتگی، ماهانه، سه ماهه،شش ماهه و سالانه از مراکز تابعه به این واحد ارسال و از این واحد نیز به مرکز بهداشت استان ارسال می گردد.
5- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت با دیگر واحدهای ستادی با توجه به اولویت های آموزشی
6-  همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بمنظور بررسی فعالیت واحدهای مذکور در زمینه مبارزه با بیماریها
7-   نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه (بیماریابی، نمونه برداری، مبارزه با ناقلین واکسیناسیون و امور قرنطینه، آزمایش نمونه ها، مبارزه با کنترل اپیدمی ها، درمان بیماریها و غیره)
8- همکاری و هماهنگی با سایر ادارات شهرستان به منظور اقدامات پیشگیری و مراقبت بیماریها
9- شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
10- پاسخ شفاهی و تلفنی به سؤالات مردم در خصوص بیماریها
11- تأمین، نگهداری و توزیع واکسن مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی طبق شرایط استاندارد رعایت زنجیره سرما
12- برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت نسبت به اصول مراقبت و پیشگیری از بیماریها از طریق برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی
13- مشاوره ویژه و ارجاع جهت انجام آزمایشات تکمیلی و تشخیص پیش از تولد جهت زوجین ناقل تالاسمی
14-  مشارکت در انجام طرحهای مرتبط ملی و منطقه ای