اتوماسیون اداری  خارج  از شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب

اتوماسیون اداری داخلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب

ایمیل اکادمیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب    

 آدرس پیام رسان سروش شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آبادغرب                            
  http://10.244.253.138:7001/oa http://automation:7001/oa 

 hc-eslamabad@kums.ac.ir

 http://sapp.ir/kumses

  • پورتال
  • پورتال شبکه بهداشت و درمان شهرستان 2
  • پورتال شبکه بهداشت و درمان شهرستان 1
  • جلسه مجمع خیرین سلامت شهرستان 9
  • جلسه مجمع خیرین سلامت شهرستان 6
  • بازدید 1
  • آموزش بیماری cchf 5
  • بازدید پایگاه سنجش 3
  • برگزاری کمیته جامعه ایمن  4

اخبار مهم با تصاویر منتخب شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب

صفحه ۱ از ۲۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

لینک های مفید

   

 http://shb.umsha.ac.ir/uploads/b8_27332_68409.gif

 دفتر بهبـــــــــــود تغــــذیه   بسیج جــامعه پزشـــــــــکی  اســلام آباد غرب
 لینک ســایت آوای سـلامت  سایت اداره سلامت جوانان

گزارش هفته سلامت سال 1395 گزارش هفته سلامت سال 1395*****مقاله ISIهمکارانژورنال مقله 2 *****مقاله1 *****زورنال مقاله مقاله2

 لینک شبکه های بهداشت سطح استان   
 مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه معاونت امور بهداشتی استان کرمانشاه  معاونت درمان دانشگاه شبکه بهداشت ودرمان روانسر  شبکه بهداشت ودرمان ثلاث باباجانی 
 شبکه بهداشت و درمان سنقر  شبکه بهداشت ودرمان صحنه  شبکه بهداشت ودرمان کنگاور  شبکه بهداشت و درمان هرسین شبکه بهداشت ودرمان سرپل ذهاب 
 شبکه بهداشت و درمان گیلانغرب  شبکه بهداشت و درمان قصرشیرین  شبکه بهداشت و درمان دالاهو شبکه بهداشت و درمان جوانرود شبکه بهداشت و درمان پاوه 

بیمارستان شهرستان و استان  

 
بیمارستان امام خمینی(ره)شهرستان اسلام آباد غرب بیمارستان امام خمینی (ره)کرمانشاه بیمارستان امام علی(ع)کرمانشاه جوانرود
بیمارستان امام رضا(ع)کرمانشاه بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی  بیمارستان طالقانی
 بیمارستان فارابی کرمانشاه  بیمارستان معتضدی کرمانشاه