تعداد بازدیدکنندگان

۱۱ نفر
۲۳,۴۴۹,۸۷۱ نفر
۹,۴۱۰ نفر
۳۳,۵۰۶ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

34.239.154.240
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۰۹ ۶۲   کاربر ۷۰   صفحه
۰۹/۰۸ ۲۵۴   کاربر ۳۱۵   صفحه
۰۹/۰۷ ۲۵۱   کاربر ۳۰۶   صفحه
۰۹/۰۶ ۲۱۷   کاربر ۳۲۳   صفحه
۰۹/۰۵ ۱۴۴   کاربر ۱۷۱   صفحه
۰۹/۰۴ ۱۰۲   کاربر ۱۲۷   صفحه
۰۹/۰۳ ۱۵۷   کاربر ۲۰۸   صفحه
۰۹/۰۲ ۱۸۶   کاربر ۲۳۹   صفحه
۰۹/۰۱ ۱۸۰   کاربر ۲۶۷   صفحه
۰۸/۳۰ ۳۳۸   کاربر ۴۱۵   صفحه
۰۸/۲۹ ۱۶۱   کاربر ۲۱۱   صفحه
۰۸/۲۸ ۱۸۷   کاربر ۲۴۵   صفحه
۰۸/۲۷ ۱۳۱   کاربر ۱۷۰   صفحه
۰۸/۲۶ ۱۶۲   کاربر ۲۲۸   صفحه
۰۸/۲۵ ۲۱۳   کاربر ۲۷۶   صفحه
۰۸/۲۴ ۲۶۲   کاربر ۳۴۳   صفحه
۰۸/۲۳ ۲۴۲   کاربر ۳۵۰   صفحه
۰۸/۲۲ ۲۱۵   کاربر ۳۱۹   صفحه
۰۸/۲۱ ۲۶۹   کاربر ۳۷۴   صفحه
۰۸/۲۰ ۱۹۳   کاربر ۲۸۶   صفحه
۰۸/۱۹ ۲۲۲   کاربر ۳۲۲   صفحه
۰۸/۱۸ ۲۰۸   کاربر ۳۲۳   صفحه
۰۸/۱۷ ۴۸۹   کاربر ۵۸۳   صفحه
۰۸/۱۶ ۲۱۶   کاربر ۳۰۱   صفحه
۰۸/۱۵ ۲۳۷   کاربر ۳۶۲   صفحه
۰۸/۱۴ ۱۸۴   کاربر ۲۷۰   صفحه
۰۸/۱۳ ۱۰۵   کاربر ۱۳۸   صفحه
۰۸/۱۲ ۱۳۵   کاربر ۱۶۶   صفحه
۰۸/۱۱ ۱۵۴   کاربر ۲۰۵   صفحه
۰۸/۱۰ ۱۶۱   کاربر ۲۰۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۱,۸۶۵ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۱,۲۶۱ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۹,۰۶۷ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۶,۸۸۰ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۶,۳۶۵ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۶,۸۶۹ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۶,۸۸۹ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۸,۷۷۲ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۰,۳۸۱ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۲,۰۹۲ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۲,۸۹۲ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۴,۰۵۷ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۴,۴۵۹ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۱,۲۰۷ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۷,۸۶۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۶,۲۴۷ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۴,۸۲۶ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۴,۶۸۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۳,۳۹۷ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۴,۱۷۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۳,۴۹۰ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۴,۲۰۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۴,۵۶۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۴,۹۱۳ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۷,۵۵۳,۶۱۳ ۳۳ %
SWE
SWE
۶,۹۷۲,۱۱۵ ۳۰ %
USA
USA
۱,۹۵۰,۸۸۳ ۸ %
ZZZ
نامشخص
۱,۹۴۴,۷۷۵ ۸ %
ROM
ROM
۱,۴۶۸,۷۱۵ ۶ %
DEU
DEU
۱,۱۶۱,۶۵۶ ۵ %
JPN
JPN
۳۳۶,۷۶۵ ۱ %
POL
POL
۲۷۷,۹۰۶ ۱ %
CHN
CHN
۲۷۵,۷۶۲ ۱ %
GBR
GBR
۲۶۸,۵۶۹ ۱ %
RUS
RUS
۲۴۸,۴۱۴ ۱ %
DNK
DNK
۱۱۶,۵۰۶ ۱ %
TUR
TUR
۸۱,۳۶۹ ۰ %
UKR
UKR
۷۹,۵۷۹ ۰ %
FRA
FRA
۷۱,۸۵۱ ۰ %
CAN
CAN
۵۹,۱۴۰ ۰ %
AUS
AUS
۵۶,۹۶۶ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۲۴ ۰ %
NLD
NLD
۴۳,۰۵۸ ۰ %
ESP
ESP
۴۰,۰۰۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۱۲,۵۳۲ ۴۵ %
Firefox
Firefox
۱۰۲,۱۲۰ ۴۱ %
Other
Other
۱۱,۶۹۸ ۵ %
Safari
Safari
۵,۷۶۷ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۵,۱۳۳ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۴,۲۷۱ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲,۵۴۷ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۸۲۴ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۷۶۵ ۰ %
Opera
Opera
۶۸۶ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۵۹۹ ۰ %
Edge
Edge
۳۴۹ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۴۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۹۲,۰۳۰ ۶۱ %
Windows 7 ۲۳,۱۹۹ ۱۵ %
Other ۱۳,۴۸۷ ۹ %
Windows 10 ۱۱,۰۸۸ ۷ %
iOS ۵,۴۵۲ ۴ %
Windows 8 ۳,۰۵۷ ۲ %
Vista ۱,۳۳۳ ۱ %
Android ۱,۲۸۴ ۱ %
XP ۱,۰۳۹ ۱ %
Windows 2003 ۹۶ ۰ %
FreeBSD ۵ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۷۲
kums.ac.ir ۶۶
تنظیم خانواده ۴۹
شبکه بهداشت اسلام آباد غرب ۲۳
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۲
https://islamabad.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/preventionstrifewithdiseasesgroup/activitiesprograms/noninfectiousdiseases/thalassemia ۲۰
اتوماسیون ۱۸
سایت شبکه بهداشت اسلام اباد غرب ۱۵
اسلام آباد غرب ۱۲
روز حسابدار مبارک ۱۲
روز حسابدار ۱۱
شبکه بهداشت اسلام اباد غرب ۱۰
مرکز بهداشت اسلام آباد غرب ۱۰
چند بیماری غیر واگیر و علت آنها ۹
چند بیماری غیر واگیر و علت آنها علوم ششم ۹
بیماری غیر واگیر ۸
برنامه عملیاتی کشوری بهداشت محیط سال 1397 ۸
چند بیماری غیر واگیر ۸
سایت علوم پزشکی کرمانشاه ۸
پایگاه سلامت 1 ۸
پیشگیری از بیماری های واگیر دار ۷
نام بیماری های غیر واگیر ۷
پدر مینور مادر سالم ۷
اتوماسیون اداری ۶
شبکه بهداشت اسلام اباد ۶
شبکه بهداشت و درمان اسلام اباد غرب ۶
بیماریهای غیر واگیر را نام ببرید ۶
با راهنمایی معلم خود به صورت گروهی فهرستی از چند بیماری غیر واگیر و علت آنها تهیه کنید ۶
شبکه بهداشت ودرمان اسلام آباد غرب ۶
رئیس شبکه بهداشت اسلام آباد غرب ۶
نظام سندرومیک ۵
شرایط بهورزی ۵
کارتابل ۵
بیماری واگیر ۵
شبکه بهداشت اسلام آبادغرب ۵
بیماریهای واگیر ۵
بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان ۵
بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ۵
شرایط پیوند مغز استخوان ۵
مصرف دخانیات در سالمندی ۵
برنامه عملیاتی نوزادان ۵
علوم پزشکی کرمانشاه ۵
روز بهورز مبارک ۵
روز بهورز ۵
سامانه آذرخش علوم پزشکی کرمانشاه ۵
اشنایی با برنامه بهبود ساختارگسترش شبکه بهداشت ۵
برنامه فعالیت واحد بهداشت جوانان و مدارس مرکز بهداشت ۵
اقدامات بهداشتی در شرایط اضطرارای ppt ۵
تفاهم نامه ۵
شبکه بهداشت دالاهو ۵