تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۵,۵۰۸,۸۷۷ نفر
۸,۱۸۱ نفر
۷,۵۷۲ نفر
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
۱۶,۰۹۷ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۴ ۵۹۰   کاربر ۵۹۸   صفحه
۰۷/۰۳ ۴۵   کاربر ۸۳   صفحه
۰۷/۰۲ ۵۹   کاربر ۱۳۵   صفحه
۰۷/۰۱ ۴۸   کاربر ۱۵۶   صفحه
۰۶/۳۱ ۶۱   کاربر ۸۴   صفحه
۰۶/۳۰ ۱۴۶   کاربر ۱۸۵   صفحه
۰۶/۲۹ ۶۵   کاربر ۱۷۵   صفحه
۰۶/۲۸ ۳۲   کاربر ۶۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۵۴   کاربر ۹۹   صفحه
۰۶/۲۶ ۶۰   کاربر ۱۴۸   صفحه
۰۶/۲۵ ۵۷   کاربر ۸۶   صفحه
۰۶/۲۴ ۳۵   کاربر ۵۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۵۲   کاربر ۹۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۶۱   کاربر ۱۰۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲۹   کاربر ۳۹   صفحه
۰۶/۲۰ ۴۰   کاربر ۶۰   صفحه
۰۶/۱۹ ۶۶   کاربر ۱۲۶   صفحه
۰۶/۱۸ ۲۷   کاربر ۳۹   صفحه
۰۶/۱۷ ۴۲   کاربر ۷۴   صفحه
۰۶/۱۶ ۴۴   کاربر ۸۰   صفحه
۰۶/۱۵ ۵۰   کاربر ۹۳   صفحه
۰۶/۱۴ ۴۰   کاربر ۵۲   صفحه
۰۶/۱۳ ۷۲   کاربر ۱۰۳   صفحه
۰۶/۱۲ ۴۴۹   کاربر ۵۴۵   صفحه
۰۶/۱۱ ۲۶۳   کاربر ۳۴۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۴۸   کاربر ۹۹   صفحه
۰۶/۰۹ ۴۹   کاربر ۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۲۴   کاربر ۴۱   صفحه
۰۶/۰۷ ۳۲۸   کاربر ۳۶۵   صفحه
۰۶/۰۶ ۳۷   کاربر ۸۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳,۲۱۸ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۵۵۶ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۹۵۶ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۹۲۸ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۸۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۸۳۵ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۱۶۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۹۱۴ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۹,۲۲۲ ۹ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷,۹۱۵ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸,۱۴۱ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸,۱۴۱ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۸,۳۱۱ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷,۱۳۳ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۴,۴۰۳ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴,۲۸۴ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴,۰۴۷ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳,۹۴۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳,۷۳۷ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴,۷۶۰ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴,۴۵۹ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴,۲۸۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴,۴۰۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴,۳۷۳ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۱۰۹,۷۳۰ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۸۹۱,۲۱۴ ۱۷ %
USA
USA
۷۵۶,۸۲۹ ۱۴ %
DEU
DEU
۴۴۴,۷۸۶ ۸ %
ROM
ROM
۳۷۸,۷۷۸ ۷ %
CHN
CHN
۱۵۹,۶۸۱ ۳ %
GBR
GBR
۱۰۹,۹۳۵ ۲ %
RUS
RUS
۱۰۸,۱۶۴ ۲ %
JPN
JPN
۱۰۵,۰۷۴ ۲ %
FRA
FRA
۵۷,۶۱۳ ۱ %
DNK
DNK
۳۷,۸۵۶ ۱ %
UKR
UKR
۳۶,۶۴۵ ۱ %
CAN
CAN
۳۲,۸۱۰ ۱ %
TUR
TUR
۲۷,۷۸۴ ۱ %
NLD
NLD
۱۹,۱۲۲ ۰ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۱ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۶۰۶ ۰ %
AUS
AUS
۱۲,۵۸۱ ۰ %
SWE
SWE
۱۰,۷۲۵ ۰ %
KOR
KOR
۱۰,۲۸۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۴,۹۴۰ ۶۱ %
Other
Other
۵,۲۲۷ ۹ %
Firefox
Firefox
۴,۶۵۶ ۸ %
IE 11.0
IE 11.0
۴,۳۴۷ ۸ %
Mozilla
Mozilla
۲,۶۹۸ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۲,۰۲۲ ۴ %
Safari
Safari
۱,۵۷۷ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۶۶۶ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۴۹۱ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۳۲ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۱۴ ۰ %
Edge
Edge
۱۷۹ ۰ %
Opera
Opera
۸۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲۶,۶۶۳ ۴۷ %
Windows 7 ۱۴,۵۰۹ ۲۶ %
Other ۶,۷۳۹ ۱۲ %
Windows 10 ۴,۲۱۱ ۷ %
iOS ۱,۴۹۰ ۳ %
Windows 8 ۱,۱۸۷ ۲ %
Vista ۱,۰۲۶ ۲ %
XP ۴۶۵ ۱ %
Android ۴۴۵ ۱ %
Windows 2003 ۳۳ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۵۰
kums.ac.ir ۶۶
شبکه بهداشت اسلام آباد غرب ۱۹
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۹
اتوماسیون ۱۷
اسلام آباد غرب ۹
چند بیماری غیر واگیر و علت آنها علوم ششم ۹
شبکه بهداشت اسلام اباد غرب ۸
بیماری غیر واگیر ۸
برنامه عملیاتی کشوری بهداشت محیط سال 1397 ۸
پایگاه سلامت 1 ۸
پیشگیری از بیماری های واگیر دار ۷
سایت علوم پزشکی کرمانشاه ۷
مرکز بهداشت اسلام آباد غرب ۷
اتوماسیون اداری ۶
شبکه بهداشت اسلام اباد ۶
شبکه بهداشت و درمان اسلام اباد غرب ۶
چند بیماری غیر واگیر ۶
با راهنمایی معلم خود به صورت گروهی فهرستی از چند بیماری غیر واگیر و علت آنها تهیه کنید ۶
شبکه بهداشت ودرمان اسلام آباد غرب ۶
شرایط بهورزی ۵
کارتابل ۵
شبکه بهداشت اسلام آبادغرب ۵
بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان ۵
بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ۵
شرایط پیوند مغز استخوان ۵
بیماریهای غیر واگیر را نام ببرید ۵
مصرف دخانیات در سالمندی ۵
برنامه عملیاتی نوزادان ۵
روز بهورز مبارک ۵
روز بهورز ۵
سامانه آذرخش علوم پزشکی کرمانشاه ۵
اشنایی با برنامه بهبود ساختارگسترش شبکه بهداشت ۵
برنامه فعالیت واحد بهداشت جوانان و مدارس مرکز بهداشت ۵
اقدامات بهداشتی در شرایط اضطرارای ppt ۵
تفاهم نامه ۵
شبکه بهداشت دالاهو ۵
راههای پیشگیری بیماری غیر واگیردار ۵
تهیه وتوزیع مواد آموزشی ۴
خدمات بهداشت محیطی درشرایط اضطرارppt ۴
اتوماسین اداری ۴
دکترمجتبی جهانی جراح زیبایی اسلام ابادغرب ۴
سخنرانی هفته بهداشت وروان ۴
بیماریها ی منتقله از اب ۴
پوستر بیماریهای منتقله از اب و غذا ۴
آشنایی با روز جهانی هپاتیت در مدارس ۴
دکتر رامین پرمهر ۴
مراجعه په مرکزمشاوره خانواده الزامی است ۴
محوطه مراکز بهداشتی درمانی ۴
اتوماسیون داخلی ۴